ข้อตกลงการใช้งาน

Vol.26พฤษภาคม2016

แชร์ข่าว :

ข้อตกลงการใช้งาน Airmosphere.net

ข้อตกลงการใช้งานนี้มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2559

การเข้าถึง การใช้งาน หรือการใช้บริการเว็บไซต์ Airmosphere.net ที่จัดทำโดย บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ไม่ว่าจะเข้าถึงด้วยวิธีใด หมายความว่าท่านยินยอมผูกพันตามข้อตกลงการใช้งานนี้ ("ข้อตกลงการใช้งาน") บริการนี้มี บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เป็นเจ้าของหรือควบคุม ข้อตกลงการใช้งานนี้มีผลต่อสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายของท่าน หากท่านไม่ยินยอมให้ถูกผูกพันตามข้อตกลงการใช้งานทั้งหมด กรุณาอย่าเข้าถึงหรือใช้บริการ

นโยบายเนื้อหาของ Airmosphere.net

Airmosphere.net เป็นบริการฟรีสำหรับการสื่อสาร การแสดงออก และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องควบคุมการละเมิดที่คุกคามต่อการให้บริการ ด้วยเหตุนี้จึงมีการกำหนดขอบเขตของข้อตกลงในการเข้าถึง Airmosphere.net ขอบเขตดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

ขอบเขตของข้อตกลง

1. Airmosphere.net เป็นบริการฟรีสำหรับผู้ใช้ในการแสดงความคิดเห็น หรือโพสต์บทความ เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการกล่าวอ้างถึงสายการบินต่างๆ อย่างไรก็ดีเราไม่อนุญาตให้ท่านกล่าวอ้างถึงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสายการบินอื่นใด นอกจากสายการบิน AirAsia

2. ในการสมัครเข้าใช้ Airmosphere.net ท่านจะต้องไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นและไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จเพราะอาจทำให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดได้

3. เราไม่อนุญาตให้มี ข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือสิ่งอื่นใด ที่มีเนื้อหาทางเพศหรือเป็นการอนาจาร

4. เราไม่อนุญาตให้มี ข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือสิ่งอื่นใดที่มีเนื้อหาเป็นการดูถูกเหยียดหยามต่อบุคคลอื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ อายุ สัญชาติ รสนิยมทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ รวมถึงเนื้อหาที่เป็นการยุยงให้เกิดความเกลียดชังระหว่างบุคคล

5. เราไม่อนุญาตให้มี ข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือสิ่งอื่นใดที่มีเนื้อหาเป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์

6. เราไม่อนุญาตให้มี ข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือสิ่งอื่นใด ที่มีความรุนแรง เช่น การข่มขู่บุคคลอื่นในบล็อก หรือการสนับสนุนการกระทำความรุนแรงต่อบุคคลอื่น การล่วงละเมิดหรือกลั่นแกล้งทำให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหาย

7. เราไม่อนุญาตให้มี ข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือสิ่งอื่นใดที่มีเนื้อหาเป็นการขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

8. ข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือสิ่งอื่นใดทีท่านนำมาโพสต์บน Airmosphere.net ต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หากเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำอันขัดต่อกฎหมายดังกล่าว

9. เราสามารถนำข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือสิ่งอื่นใดทีท่านนำมาโพสต์บน Airmosphere.net ไปใช้ต่อได้โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของท่าน

10. เราไม่อนุญาตให้มี ข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือสิ่งอื่นใดที่มีเนื้อหาเป็นการโฆษณาสินค้า/บริการ หรือการโฆษณาการขายตรง รวมถึงการโฆษณาอื่นๆ เช่น การรับสมัครงาน เป็นต้น

11. เราไม่อนุญาตให้มี ข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นอันตราย และเป็นการรบกวนต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

หมายเหตุ เรามีสิทธิตรวจสอบข้อความ รูปภาพ วิดีโอหรือสิ่งอื่นใดทั้งหมดที่อยู่บนเว็บไซต์ หากข้อมูลดังกล่าวมีเนื้อหาที่ขัดต่อข้อตกลงการใช้ Airmosphere.net เรามีสิทธิในการลบหรือซ่อนข้อมูลดังกล่าวที่แสดงผลบนเว็บไซต์ รวมถึงมีสิทธิในการลบบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยมิต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า

เงื่อนไขการตั้งรหัสผ่าน
รหัสผ่านจะต้องประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรจำนวน 8-15 อักขระโดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้
- ตัวเลข (0-9)
- ตัวพิมพ์เล็ก (a-z)
- ตัวพิมพ์ใหญ่ (A-Z)