เที่ยวฮ่องกง 48ชม. : โสดแล้วไหว้พระขอคู่ก็ได้ พกเงิน 10,000 เที่ยวฮ่องกงครั้งนี้ ฉันต้องลงจากคาน!!