เปิดซิงญี่ปุ่น 2559 (Osaka)เที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกในชีวิต ไม่สิ... เรียกว่านั่งเครื่องบินครั้งแรกเลยจะดีกว่า