ชิราคาวาโกะ..... ฤดูที่แตกต่างน้อยคนนักจะได้เห็นและสัมผัสกับช่วงเวลาแบบนี้