ที่นี่เมืองตรัง ( TRANG : THAILAND )10Check list - Top thing to do in TRANG