Escape From Your Office : หนีงานหนักไปพักใจ หนีงานหนักไปพักใจ ที่ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ (ไม่รู้เที่ยวกับงานที่หนักกว่า :P