มิงกะลาบา พม่า4วัน3คืน กับ #พม่าที่ไม่ได้เป็นเหมือนฝัน“ พม่าที่ไม่ได้เป็นเหมือนฝัน .. แต่เป็นมากกว่าที่ฝัน ” สายมูห้ามพลาด