พาเที่ยวกู๋เป่ย แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของปักกิ่งพาเที่ยวปักกิ่งมุมมองใหม่ที่ “กู๋เป่ย” หมู่บ้านตีนเขากำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ