พาเที่ยวเทศกาลโคมไฟสุดอลังการเมืองหนานจิงเทศกาลโคมไฟที่เมืองหนานจิงเป็นเทศกาลโคมไฟซึ่งจัดได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน