“คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ย่าติง” เที่ยวง่ายๆ ด้วยตัวเอง“คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ย่าติง” เที่ยวง่ายๆ ด้วยตัวเอง งบประมาณแค่สองหมื่นปลายๆ รวมตั๋วเครื่องบิน