ไปทำไม ABC ไปทำไมเนปาลเราใช้เวลาทั้งหมด 13 วันอยู่ที่ประเทศเนปาล เพื่อไปพิิชิต Annapurna Base Camp