ล่องเรือสำราญ กินแหลก หน้าบานที่สิงคโปร์ตะลุยกินของอร่อยในสิงคโปร์ และใช้ชีีวิตสุดเหวี่ยงบนเรือสำราญ