ไปไต้หวัน (นึกว่าว่าไปญี่ปุ่น) เคยมะเวลาไปเที่ยวไหนสักที่บนโลก คนชอบถามว่า ประเทศนี้ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลย ไทเป เส้นทางการเดินทาง