เที่ยวจีนครั้งแรกจีน อีกหนึ่งประเทศที่เราเคยประกาศกร้าวกับตัวเองว่าจะไม่ไปเด็ดขาด