@HUA HINการมาที่นี่ เพราะต้องการชาร์จแบตและจิตใจที่รู้สึกอ่อนล้าเหลือเกิน การเดินทางได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง หลังจากห่างหายไปนาน