เกิ่นเทอ... วันเดย์ทริป​ วันเดียวก็เที่ยวได้เกิ่นเทอเมืองสโลว์ไลฟ์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ก็ไปได้ แถมใช้งบไม่ถึง 4,000 บาท