ญี่ปุ่นครั้งนั้นเรื่องเล่าจากการเดินทางคนเดียวครั้งแรก ของพนักงานออฟฟิศต๊อกต๋อย ด้อยประสบการณ์ ชั่วโมงบินต่ำ ภาษาอัง