ลี่เจียง 4วัน 3คืน พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยกประเทศ : จีน จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : Lucky air ที่พัก : 4 ดาว