เที่ยว "กระบี่" วันธรรมดา เมืองนอกสายตาที่โคตรน่าเที่ยว