ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก กระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย My Local Idol เที่ยวอย่างมีสไตล์ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน