เดินเที่ยววัดดังใจกลางกรุง นานๆทีจะได้เห็นภาพวัดพระแก้วที่ไร้นักท่องเที่ยว ไร้ความวุ่นวาย