เที่ยววันธรรมดา กับ 5 เส้นทางน่าเที่ยวเชียงใหม่ ภูเก็ต น่าน เชียงราย ระนอง