ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน เที่ยวอย่างหรูเงินอย่างเหลือภูเก็ตในยุค New Normal เป็นอะไรที่ดีงามมากทุกคน เพราะคนน้อย อากาศดี หลายๆ อย่างลดราคาแทบจะทั้งเมือง จากเคยเที่ยวหลักห