รีวิวนครพนม เที่ยว “นครพนม” แบบฮิปๆ ขอตั้งชื่อทริปนี้ว่า .. ทริปหลักพัน เที่ยว 2วัน ถ่ายไปพันรูป!!!