BURIRAM 2D1N - CHILL and ADVENTURE ทริปสั้นๆ ไม่ต้องลางาน! RelationTRIPSxairasia: ครั้งนี้บินมาที่จังหวัด ‘บุรีรัมย์’ เที่ยวบุรีรัมย์ครั้งแรกในชีวิตของเราจะเป็นยังไง ตามมาดูกันเลย!!