#ปั่นริมโขง : ปั่น|กิน|เที่ยว > บินไปเฟี๊ยวที่ 'นครพนม'การเดินทางด้วยโปรฯ 0 บาท ของมิตรสหายทั้ง 6 คน เมื่อออกไปเยือนเมืองริมโขงที่ชือว่า..นครพนม!